O projektu

Metropolitní síť chytrých senzorů pro monitoring životního prostředí v Moravskoslezském regionu představuje platformu pro sběr a vyhodnocování dat monitorujících životní prostředí a jejich srozumitelné zobrazení v mapách na webových stránkách metropolitní sítě v Moravskoslezského regionu.

Tato platforma umožňuje připojit mnoho různých senzorů, které kontinuálně měří fyzikální veličiny - v rámci pilotního projektu bylo instalováno 40 ks hlukových senzorů a 40 ks senzorů teploty a vlhkosti vzduchu. Senzory se vyznačují malými rozměry, snadnou instalací a dlouhou životností baterie. Zařízení pro bezdrátovou komunikaci využívají LPWAN síť LoRa.

Vyvinutá platforma bude do budoucna umožňovat připojení dalších druhů čidel, sbírajících další fyzikální veličiny a umožní opět jejich zobrazení v mapových podkladech. To ve výsledku umožní rovněž rozvoj nových služeb v konceptu IoT, které zlepší kvalitu života obyvatel Moravskoslezského regionu.

Celý tento projekt byl vybudován za podpory Moravskoslezského kraje.

Tento web používá soubory cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete svůj souhlas. Podrobnosti